سلة کلبرک

سبد گلبرگ آبشین برای میوه جات کاربرد دارد. سبد گلبرگ آبشین در رنگ های مختلف در دسترس میباشد.

الشفرة:

203

قطر الدائرة :

188 ملليمتر

ارتفاع:

160 ملليمتر

اللون

طلب