پخش عمده پلاستیک در تهران

آبشین پلاستیک از گذشته تا امروز

تاریخچه آبشین پلاستیک آبشین پلاستیک بیش از چهل سال در تولید لوازم پلاستیکی آشپزخانه سابقه دارد همچنین در سال های ابتدایی تولید اسباب بازی در این مجموعه انجام می گرفت، در طیف لوازم پلاستیکی آشپزخانه پرچمداران زیادی را به بازار عرضه کرده است که…