Dorna cart size 2

سبد خرید آبشین از جنس مرغوب پلاستیک و در ابعاد کوچک و بزرگ ساخته شده است. با تهیه این سبد خرید کوچک میتوانید خرید های خورده خود را به راحتی جابجا کنید.

Code :

201

Height:

192 mm

Lenght:

305 mm

width:

205 mm

Colors:

Order Now