Roz basin size 3

لگن رز آبشین در ۵ سایز محتلف در دسترس میباشد که از زیبایی و استحکام بسیار خوبی برخوردار میباشد. برای تهیه لگن های آبشین میتوانید از طریق اطلاعات تماس یا ثبت سفارش، سفارش خود را ثبت کنید.

Code :

404

Diameter:

360 mm

Height:

130 mm

Colors:

Order Now